16/10/19  Tin của trường  40
Ngày 05/10/2019 được sự cho phép của BGH nhà trường, Liên đội tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kỳ năm học 2019-2020, bầu ra BCH Liên đội với 11 bạn ưu tú, xuất sắc.
 25/04/16  Tin của trường  305
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Lộc An B.